Personuppgifter och GDPR

Den 25 maj 2018 fick EU en ny lag - GDPR (General Data Protection Regulation), eller allmänna dataskyddsförordningen som den kommer heta i Sverige. GDPR behöver alla företag, som hanterar personuppgifter på europeiska medborgare, ta hänsyn till.

Hur hanterar jag personuppgifter?

Eftersom jag driver denna hemsida som privatperson så är det lite annorlunda. Dock försöker jag inte att samla in personuppgifter i något ändamål. Mina projekthemsidor (jontang.se, dalslandsstuga.com, dalslandssemester.se och jon.tng.nu) använder jag för att testa tekniker och andra verktyg för mitt yrke.

Har du någon gång kontaktat mig kan namn, e-postadress och eventuellt andra uppgifter du delat med dig av finnas i korrespondens. I regel sparar jag inga mejl såvida det inte rör sig om avtalsinformation eller liknande.

Verktyg jag testar

Jag testar olika verktyg för att bli bättre på att använda dem. Följande verktyg spårar på mina hemsidor:

  • Google Analytics
  • Google Search Console
  • Google Adwords
  • Google Tag Manager
  • Facebook
  • Hotjar
  • HubSpot

Inget av dessa verktyg används för att samla personuppgifter till något ändamål utan endast mäta och analysera trafik på hemsidor.

Copyright 2024 Jon Täng
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram