Sökmotoroptimering (SEO)

Sökmotoroptimering, eller Search Engine Optimization (SEO), är en av de viktigaste delarna i digital marknadsföring. Hemsidan är företagets eller organisationens viktigaste kanal. Den är ofta den första kontakten en kund får med ditt företag. Hemsidan är också den enda kanal där man äger allt innehåll själv.

Varför Sökoptimera?

Oavsett om ditt företag är B2B, eller B2C så har mer än 60 % gjort en sökning, på Google eller annan sökmotor, om dig eller ditt företag innan de tagit första kontakten. Därför är det viktigt att din hemsida är optimerad och verkligen representerar dig och ditt företag korrekt.
Sökmotoroptimering förbättrar din position i SERP:en.
Sökmotoroptimering kan sänka dina annonskostnader.

Sökoptimering kan sänka dina annonskostnader

Oavsett om du annonserar på Google, LinkedIn, Twitter eller Facebook, så är det viktigt att dina målsidor, eller landningssidor, matchar annonsen och besökarens förväntningar. Matchar inte innehållet annonsen eller besökarens förväntning kommer kampanjen bli dyr och inte nå sin mål.

Sänkta annonskostnader är lika med högre ROI.

Behöver ni hjälp med SEO?

Behöver du eller ditt företag hjälp med Sökmotoroptimering eller digital marknadsföring? Då hjälper jag gärna till.
Kontakta mig så kan vi diskutera lösning.

Kontakta mig om Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimeringens process

Analys & Strategi

Genom analys kan en strategi ta form för att matcha sökord och företagsmål

On-Page SEO

Hemsidans innehåll och tekniska lösning optimeras

Off-Page SEO

Länkstrategi - var och hur länkas det till hemsidan

Uppföljning

Sökoptimering tar tid. Genom att mäta och följa upp fortsätter arbetet.

Analys och strategi

Innan man påbörjar arbetet med sökmotoroptimering av webbplatsen behöver man samla in data för att kunna ta rätt beslut göra rätt insatser. Webbplatsgranskning, sökordsanalys och SEO-strategi är några inledande moment. 

Göra en Webbplatsgranskning (Site Audit)

En grundlig webbplatsgranskning hjälper dig att identifiera brister på webbplatsen som kan orsaka minskad trafik från sökmotorerna eller tapp i besökare. I granskningen kan vi bland annat hitta tekniska brister, duplicerat innehåll, saknade titlar och beskrivningar, sökord som leder till fel sidor och mycket mer.

Sökordsanalys

Sökordsanalysen är en grundsten i sökmotoroptimeringen. Analysen ger dig insikt om vad besökaren söker efter, vad konkurrenter rankar på, hur svårt det kan vara att ranka på sökord, samt hitta relaterade sökord och sökfraser. Analysen underlättar arbetet med att strukturera webbplatsen, gruppera innehåll och sökfraser, samt vilket innehåll som behöver skapas.

Skapa en SEO-strategi

När webbplatsgranskningen och sökordsanalysen är klar är det dags att utforma en strategi för SEO-arbetet. Vad ska göras? Hur ska det göras? Vem ska göra det? När ska det göras? Med tydliga mål och prioriteringar kan man fokusera på vad som behöver göras.

On-Page SEO

On-Page SEO (eller On-Site SEO som det också kallas) är allt det sökmotoroptimeringsarbete man gör på sin egna webbplats. Här ska man bland annat se över och optimera; tekniken, sidstrukturen, länkstrukturen, innehållet, titlar och beskrivningar samt användarupplevelsen (UX).

Sökoptimera tekniken

Webbplatsens teknik är en viktig del att se över när det kommer till sökmotoroptimering. Laddas resurser på rätt sätt? Används rätt HTML-taggar? Ja det finns många delar på webbplatsen att se över. Detta är något som Google har valt att kalla “Core Web Vitals”. I Core Web Vitals ingår; Largest Contentful Paint (LCP) som inte ska överstiga 2,5 sekunder, First Input Delay (FID) som inte bör överstiga 100 millisekunder, och Cumulative Layout Shift (CLS) som bör ha ett värde på 0,1 eller mindre.

Optimera sidstruktur och länkstruktur

Om man gjort sitt förarbete rätt (analys och strategi) så blir denna del ganska lätt att sökmotoroptimera. Själva länkutseendet ska vara beskrivande mot innehållet, inte innehålla ÅÄÖ eller andra konstiga tecken och mellanrum mellan orden ska bytas mot ett bindestreck. Länkutseendet gäller även filer såsom dokument, bilder med mera, som används på webbplatsen.

Sökmotoroptimera innehållet

Just själva innehållet är det väl de flesta tänker på när det kommer till sökmotoroptimering. Det är i innehållet vi verkställer vår plan för de sökord som ska vara kopplade till respektive sida och post. Sökord ska finnas naturligt i rubriker, text, alternativtexter på bilder och i länkar.

Optimering av titel och beskrivning

Titel och beskrivning är HTML-taggar som ska finnas på varje sida på webbplatsen. Det är ur dessa taggar som sökmotorerna hittar den informationen som ofta visas i sökresultatet (SERP - Search Engine Results Page) vilket gör dem väldigt viktiga vid sökmotoroptimeringen. Om information saknas i dessa taggar eller om de inte stämmer överens med innehållet är det vanligt att Google väljer information från sidan.

Optimera användbarheten

Är webbplatsen användarvänlig så är den i regel sökmotoroptimerad. Utöver den tekniska delen att göra webbplatsen snabb finns några ytterligare delar att optimera som; att göra webbplatsen lättnavigerad, att göra innehållet lättläst genom att använda rubriker och bädda in bilder och video i textinnehållet, inte överdriva Call to actions, samt länka vidare till relaterad innehåll för merläsning.

Varför är det viktigt med sökmotoroptimeringen?

Webbplatsen är den viktigaste kommunikationskanalen ett företag har. Förutom e-postutskick (nyhetsbrev) är alla andra kanaler (LinkedIn, Facebook, Youtube, Instagram med flera) bara lånad yta i en plattform där andra bestämmer förutsättningarna. 

Sökmotoroptimering är en långsiktig satsning och i vissa fall kan det ta månader innan resultatet kommer. Därför är viktigt att kontinuerligt arbeta med innehållet och se till att det motsvarar besökarnas förväntningar.

Off-Page SEO

Off-page SEO (eller också kallat Off-Site SEO) är det sökmotoroptimeringsarbete man gör utanför sin egna webbplats och det är en tidskrävande del i processen.

Inkommande länkar

Att skaffa sig inkommande länkar (Backlinks på engelska) är ett tidskrävande arbete men viktigt för Off-Page SEO. Dels för att det kräver en hel del detektivarbete och dels för det manuella arbetet som krävs för att få in länkar till webbplatsen. Rätt inkommande länkar - det vill säga relevanta länkar till innehållet - ger Google och andra sökmotorer indikation om att innehållet är “viktigt”.

Hur man gör inskaffandet av inkommande länkar till webbplatsen är också viktigt. Använder man fel taktik så blir det något man kallar “Black Hat SEO” vilket istället kan göra att man blir straffad och får minuspoäng av sökmotorerna, eller i värsta fall helt borttagen ur SERP:en.

NAT

Den enklare delen i Off-Page SEO är att kontrollera NAT - Namn, Adress, Telefonnummer (NAP på engelska). Här gäller det att se till att man presenteras på samma sätt över allt. Denna del är viktig speciellt för Lokal SEO.

Varför är Off-Page SEO viktigt?

Att webbplatsen har inkommande länkar och att företaget presenteras på samma sätt överallt på internet ger indikation om att webbplatsen är relevant samt har trovärdighet och auktoritet i ämnet. Och detta är viktiga rankningsfaktorer.

Uppföljning

För att veta om ens SEO-strategi har fungerat behöver man en uppföljning. Och för att kunna följa upp behöver man mäta mot de mål man satt upp. Sökmotoroptimering är ett arbete som löper under lång tid och man måste ha tålamod om resultatet dröjer. Det man ser fungerar anpassar man till resten av SEO-arbetet.

Copyright 2024 Jon Täng
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram