Tillgänglighet på webben

Nästan 1 av 10 användare är i behov av att webbplats och dokument är tillgänglinghetsanpassade. Har du råd att inte anpassa din verksamhet?

Vem behöver tillgänlighetsanpassa?

Enligt lag ska organisationer vars finansiering kommer från skattemedel eller bidrag från EU tillgänlighetsanpassa webbplatser, appar, media och dokument. Anpassning gäller både för det som publiceras på internet och intranät. Men då nästan 1 av 10 webbplatsbesökare är i behov av tillgänglighetsanpassning är det något företag bör arbeta med för att inte förlora eller missa kunder.

Processen i 3 steg

Analys av tillgänglighet

Analys av tillgänglighet

Oavsett om det är en webbplats, en app, eller dokument som wordfiler eller PDF:er som ska tillgänlighetsanpassas, behöver man börja med en analys. Under analysen protokollförs allt som är godkänt och det som är en brist. Myndigheten för digitala förvaltning - DIGG - har uppsatta kriterier för vad som behöver analyseras och åtgärdas för det som publiceras digitalt. Som grund till kraven ligger W3C standard WCAG

Åtgärd av tillgänglighet

När analysen är klar har man en tydlig åtgärdslista på det som behöver tillgänglighetsanpassas på webbplatssen eller i dokumenten. 

Åtgärder som görs på en webbplats kan vara tekniska justeringar på webbplatsen - rätta till HTML-taggar och attibut, justeringar i CSS-filer för att anpassa webbplatsens layout, samt redaktionella ändringar i innehållet.

Åtgärd av tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse

För myndigheter, kommuner och andra organissationer som finansieras av skattemedel är det krav på att webbplatsen eller appen ska ha en Tillgänglighetsredgörelse. Redogörelsen informerar användaren om vem som är ansvarig, om det finns kända brister, hur man anmäler brister, samt när senaste granskning och tillgännglighetsåtgärd gjordes.

Behöver ni hjälp med Tillgänglighet?

Behöver du eller ditt företag hjälp med Tillgänglighet (analys / åtgärd) eller webbutveckling? Då hjälper jag gärna till.
Kontakta mig så kan vi diskutera lösning.

Kontakta mig om Tillgänglighet
Copyright 2024 Jon Täng
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram